Over deze website

Het webteam van Progressief Akkoord draagt zorg voor een goed functionerende website. Zij schrijven teksten, selecteren nieuws en plaatsen informatie op de website met als doel mensen te informeren over het wel en wee in de gemeente Montfoort/Linschoten.

Daar waar naar uw mening informatie ontbreekt of onjuist is, hopen wij dat u het webteam daarvan op de hoogte brengt. Hoewel de inhoud van de website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan het webteam niet instaan voor de volledigheid van de gepubliceerde informatie.